Oldal kiválasztása

A gyülekezetről

Fiatal, dinamikus gyülekezet vagyunk, mely fennállását a budapesti Hit Gyülekezetének, Európa legnagyobb pünkösdi-karizmatikus gyülekezetének köszönheti. A karizmatikus mozgalom modern képviselőjeként az eleven megélt hit hagyományát követjük, amely az évszázadokon át visszanyúlik az első jeruzsálemi keresztény gyülekezetig. Emiatt elkötelezve érezzük magunkat azon bibliai tanításoknak, melyeket Jézus és az apostolok közvetítettek és feladatunknak tekintjük, hogy az ebből származó életmódot ne csak mi magunk kövessük, hanem az élő kereszténységet és ennek bibliai alapjait a mostani generációnak tovább is adjuk. A kereszténység lényegének Jézus Krisztus személyes követését tekintjük, ami a Szent Szellem segítségével valósítható meg, és a keresztények viselkedésében, beszédében és személyiségében meg kell nyilvánulnia. Jézus az embereket már 2000 évvel ezelőtt felszólította, hogy higgyenek benne és kövessék őt, tanítványait pedig megbízta, hogy az embereknek prédikálják tanításait. Így hát mi is szeretettel meghívjuk Önt rendezvényeink egyikére és ezzel lehetőséget szeretnénk Önnek adni, hogy élő hitet fogadjon be a szívébe, amely egyedül Isten Igéjének a hallgatása által tud létrejönni.

Az első Istentiszteletek 2007-ben zajlottak Perlach-ban az AOK éttermében. Itt az összejövetelek “Magyar kulturális központ” illetve “Hit Gemeinde” néven zajlottak Soós István pásztor vezetése alatt, aki Budapestről járt Münchenbe. Ezen a helyen és ebben az időben fogalmazódott meg az egyesület alapítására való törekvés, ami a legelőnyösebb jogi formát biztosította a fiatal közösség számára. Ezzel párhuzamosan 2008 elején egy müncheni családnál német ajkú házicsoport alakult majd később hely hiány miatt az Igehirdetéseket hotelekben tartották dr. Thomas Koster pásztor vezetése alatt, aki Veresegyházról járt Münchenbe.

2008 márciusában Soós István és Thomas Koster közös Istentiszteleteket tartottak az AOK éttermében, és átálltak német nyelvű prédikációra, magyarra fordítással. Annak ellenére, hogy a termek az Istentisztelet és a gyerekszolgálat biztosítására külön kiadásokat jelentettek, a gyülekezet egyre nagyobb áldásokkal gyarapodott, az új testvérek és családok száma egyre növekedett. Ez év nyarán új hangtechnikát kapott a gyülekezet adományként a dunaharaszti Hit Gyülekezetétől. Ez az adomány szerény volt, de még is hatalmas ugrást jelentett a dicséret minőségében. Az alkalmak továbbra is havi rendszerességgel lettek megtartva, mivel a testvérek kb. 400 km-es körzetből érkeztek.

2008 szeptember 21.-én tíz taggal megalakult a “Glaubensgemeinde Deutschland” = Hit Gyülekezete Németország. (GGMD: Glaubensgemeinde München Deutschland)

Ezt követően a Gyülekezetet beiktatták a “Glaubensgemeinde e.V.” (Hit Gyülekezete beiktatott egyesület) néven a sigmaringeni egyesületregiszterbe (Baden-Württembergben).

Hosszú keresés után 2010 január 31-én a Gyülekezet első ünnepi Istentiszteletét tartotta a saját bérleményében valamint beindult a gyülekezet első weboldala www.ggmd.de web címen.

A gyülekezet a Vörösiszap katasztrófa károsultjainak gyűjtést rendezett és anyagi valamint tárgyi segítséget adott az ajkai károsultaknak. Az adományokat a gyülekezeti tagok teherautóval szállították Magyarországra ruhagyűjtéssel egyetemben. 2012 májusában a gyülekezet presbiterei meglátogatták a nürnbergi börtönlakókat, hogy hitüket erősítsék. Ezután több társadalmi esemény következett Münchenben, többek között a 2014-ben megszervezett “Pro Israel” tüntetés és a 2015-ös élet menete. A gyülekezetnek volt szerencséje több budapesti szolgálót vendégül látni, többek között Németh Sándort, Nagy Józsefet, Arató Ádámot, Dr. Flaisz Endrét, Mondovics Gábort, Timóteus Bruderert, Josias Terschürent, Szabó Balázst és Mézes Andrást.

2016-ban a gyülekezet vezetése és szervezete teljesen átalakult és megújult. A dicséret nem német, hanem magyar nyelven kerül megrendezésre, több komoly technikai fejlesztést sikerült megvalósítani, ami lehetőséget teremtett a dicséret minőségének jelentős javulására. A szolgálatok átszervezésre kerültek, elindult a gyülekezet Facebook és Youtube oldala valamint a weboldal megújítása is. A dicséret szolgálat is teljesen megújult, vezetője Budapestről érkezik majdnem minden müncheni alkalomra.

2017-től a berlini pásztor, Josias Terschüren rendszeresen részt vesz Igehirdetőként a müncheni Istentiszteleteken, többen a dicséret szolgálatot támogatják a gyülekezetéből.

A müncheni gyülekezet további céljai közé tartozik a München környékén élő magyar és német ajkú emberek elérése és a szellemi épülés, táplálkozás biztosítása valamint egy bajorországi ébredés előkészítése. Szeretne a gyülekezet több társadalmi és szociális munkában szerepet vállalni, és szorosan együtt működni a berlini Hit Gyülekezetével, hogy közös erővel tudják Isten akaratát megvalósítani Németországban.