Hitvallás

A keresztény élet egyedüli mércéje a Biblia. Az igaz hitnek egyetlen forrása létezik és ez Isten Igéje. Ez utóbbi három alakban testesül meg: Isten írott Igéjében, a Bib- liában; Isten testté lett Igéjében, aki Jézus Krisztus és a prédikált Igében.

Üzenetek

Az Isten Igéjén alapuló prédikációk és ezek magya- rázata a hívők szellemi tápláléka. Az Isten Igéjében rejlő erő változásokat ered- ményez az emberi termé- szetben, amiről bizonyságot is teszünk. A bibliai világnézetre alapozva világítunk rá az aktuális témákra.

Hit Gyülekezete Budapest

Németh Sándor - Hit Gyülekezete

A magyarországi Hit Gyüleke- zetét, amely ma Európa leg- nagyobb pünkösdi-karizmatikus gyülekezete, 1979-ben alapí- totta Németh Sándor.

Kedves látogató,


Szeretettel üdvözöljük a Müncheni Hit Gyülekezete oldalán és örülünk, hogy megtalált bennünket. Fiatal, dinamikus gyülekezet vagyunk, mely fennállását a budapesti Hit Gyülekezetének, Európa legnagyobb pünkösdi-karizmatikus gyülekezetének köszönheti. A karizmatikus mozgalom modern képviselőjeként az eleven megélt hit hagyományát követjük, amely az évszázadokon át visszanyúlik az első jeruzsálemi keresztény gyülekezetig. Emiatt elkötelezve érezzük magunkat azon bibliai tanításoknak, melyeket Jézus és az apostolok közvetítettek és feladatunknak tekintjük, hogy az ebből származó életmódot ne csak mi magunk kövessük, hanem az élő kereszténységet és ennek bibliai alapjait a mostani generációnak tovább is adjuk. A kereszténység lényegének Jézus Krisztus személyes követését tekintjük, ami a Szent Szellem segítségével valósítható meg, és a keresztények viselkedésében, beszédében és személyiségében meg kell nyilvánulnia. Jézus az embereket már 2000 évvel ezelőtt felszólította, hogy higgyenek benne és kövessék őt, tanítványait pedig megbízta, hogy az embereknek prédikálják tanításait. Így hát mi is szeretettel meghívjuk Önt rendezvényeink egyikére és ezzel lehetőséget szeretnénk Önnek adni, hogy élő hitet fogadjon be a szívébe, amely egyedül Isten Igéjének a hallgatása által tud létrejönni.